RADIJACIONA JEDINCA ZA INDUSTRIJSKU STERILIZACIJU "GAMMA" - Poslovni partneri

RADIJACIONA JEDINCA ZA INDUSTRIJSKU STERILIZACIJU „GAMMA“

RESTORAN MALEVILLA
19. септембар 2016.
PODRUM PROBUS
19. септембар 2016.

 

Radijaciona jedinica Nuklearnog instituta Vinča, kao lider u regionu ima skoro 40 godina iskustva u pružanju usluga pouzdane sterilizacije i konzervacije proizvoda.

Izvor zračenja koji se koristi u radijacionim jedinicama, je radioaktivni izotop kobalta, Co-60, koji je isključivo namenjen za ove svrhe. Proces sterilizacije se odvija u specijalno dizajniranoj komori za ozračivanje izrađenoj od armiranog betona debljine zidova od 1,8m. Ram sa izvorima se podiže iz bazena tako da u toku procesa, proizvodi kruže oko izvora čime se postiže homogeno ozračivanje.

Čitav pogon je automatizovan, njime se upravlja iz kontrolne sobe i takođe je uveden najnoviji sistem bežičnog nadgledanja procesa. Bezbednost radijacione jedinice ostvarena je adekvatnim projektovanjem i višestrukim sigurnosnim sistemom.

Sterilizacija medicinske opreme

U radijacionoj jedinici vrši se sterilizacija potrošnog medicinskog materijala (gaze, medicinska odeća, plastika, papir,…), laboratorijskog pribora za jednokratnu upotrebu (petri posude, igle, špricevi,…), hirurških instrumenata, ambalaže za pakovanje medicinskih sredstava, polimernih materijala koji se koriste za proizvodnju medicinskih sredstava,…

Prednosti

  • Hladna sterilizacija (ne dolazi do zagrevanja proizvoda)
  • Sterilizacija se vrši u saglasnosti sa standardima ISO 11137 i ISO 13485
  • Tretiranje proizvoda gama zračenjem dozom koja je određena od strane korisnika usluge ili stručnjaka instituta za nuklearne nauke Vinča
  • Stepen sterilnosti SAL = 10 (-6)
  • Proizvodi dolaze finalno zapakovani na sterilizaciju i mogu se koristiti odmah posle sterilizacije

Konzervacija hrane

Ozračivanje hrane ubija bakterije, insekte i parazite koji mogu da izazovu razne bolesti. Ozračivanje produžava i rok trajanja hrane, uništavanjem mikroorganizama koji uzrokuju kvarenje, i usporava proces sazrevanja i inhibiciju klijanja korenastog povrća kao što je krompir i luk; čini hranu bezbednom za jelo uništavanjem parazita i mikroorganizama koji izazivaju trovanje trihinozom i salmonelom; i osigurava da se insekti ne prenose preko granica, kroz karantinski tretman voća i povrća.

Bezbednost ozračivanja

Ozračivanje hrane je studirano i testirano opširnije nego bilo koji drugi proces pripreme ili očuvanja hrane. Decenije testiranja sa najnovijim metodama u toksikologiji su dokazali da hrana tretirana odgovarajućim nivoima jonizujuće energije nemaju negativne efekte na potrošača. Svetska zdravstvena organizacija, Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija i Međunarodna agencija atomsku energiju su pregledali podatke 50 godina istraživanja. Oni su utvrdili da je ozračena hrana bezbedna kao hrana očuvana drugim tehnikama, kao što su zamrzavanje i konzervacija. Ovo istraživanje je takođe utvrdilo da je hranljiva vrednost ozračene hrane dobra kao kod hrane koja se tretira drugim procesima.

 

Comments are closed.