Cenovnik - Poslovni partneri

Cenovnik

CENOVNIK

OGLASNOG PROSTORA U PROJEKTU “Poslovni partneri iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske“.

Izrada i objava jedne kolor strane u katalogu “Poslovni partneri iz SLO, SRB, BiH I HR”, 195mm x 280mm i objava na web portalu www.poslovnipartneri.com na srpskom (HR ili BiH) i na engleskom jeziku u trajanju od 365 dana – 800 eura

CENE KORIČNIH STRANA KATALOGA:

Naslovna strana K 1 – 3000 eura
Druga korična K 2 – 1800 eura
Treća korična K 3 – 1200 eura
Zadnja korična K4 – 1700 eura
Cena kataloga – 30 eura

Izrada i objava jedne kolor strane samo na web portalu www.poslovnipartneri.com na
srpskom i na engleskom jeziku u trajanju od 365 dana – 600 eura

Objava teksta sa fotografijama, linkovima u rubrici Aktuelno na naslovnoj strani portala na
srpskom i engleskom jeziku trajanje objave 90 dana – 200 eura

Prezentacija video materijala (dužine do 10 minuta) na You Tube kanalu Poslovni Partneri TV
trajanje objave 90 dana – 100 eura

Video produkcija korporativnog filma za preduzeća u trajanju do 8 minuta – od 700 eura

Produkcija i emitovanje emisije u studiju “ Poslovni Partneri TV predstavljaju” u trajanju od
15 minuta predstavljanje preduzeća kroz razgovor sa voditeljem – 1500 eura

Cene su konačne. Plaćanje za SRB na račun isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan fakturisanja po srednjem kursu NBS.
Plaćanja u SLO, BIH i HR u eurima, po ispostavljenim računima sa bankarskim instrukcijama.