Elektro instalacije - Poslovni partneri
10. октобар 2017.

CONRAM D.O.O.

Conram d.o.o. je firma koja uspješno posluje već duži niz godina i sigurno zauzima mjesto među vodećim firmama u toj oblasti u BiH. Trenutno je u firmi zaposleno preko 50 radnika koji uz kvalitetan stručni nadzor obavljaju sve poslove kojima se firma bavi. Djelatnost kojom se bavimo jako je široka i obuhvata izgradnju elektroenergetskih objekata, električnih i računarskih mreža, javne rasvjete, električnih instalacija, videonadzora kao i veleprodaju elektromaterijala i svih vrsta kablova.
15. децембар 2016.

E.E.A. MEDVED DANIJEL SP

Postavljanje svih vrsta elektroinstalacija na industrijskim, stambenim, poslovnim, ugostiteljskim i drugim objektima. Postavljanje sistema za zaštitu od udara munje. Izrada i montaža distributivnih elektro ormarića svih dimenzija, kontrolnih stolova za upravljanje tehnoloških procesa i posebnih kontrolnih ormarića za sve vrste plamenika.