Asfaltne mase - Poslovni partneri
12. децембар 2016.

HANDTE-OST D.O.O. BRANCH KRŠKO

Postrojenja za proizvodnju asfaltnih masa i zaštitu životne sredine.  
29. август 2016.

VVIBKO PROJEKTIRANJE D.O.O.

Postrojenja i oprema postrojenja za proizvodnju asfaltnih masa, proizvodnju i transport betona, postrojenja i oprema za sušenje i transport minerala.