KONZILIJUM - Poslovni partneri

KONZILIJUM

OBUĆA ZIGGY
19. септембар 2016.
IZDAVAČKO PREDUZEĆE COMPUTER BOOK
20. септембар 2016.

 

Konzilijum se bavi laboratorijskom dijagnostikom od 1994. god. kao Biohemijska i Mikrobiološka laboratorija koje su se 2005. god objedinile u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku “Konzilijum“.

2007.god. Zavod “Konzilijum“ je rešenjem br 01-183 Akreditacionog tela Srbije postao prva privatna akreditovana laboratorija za biohemijska ispitivanja.

Tokom celog perioda postojanja Zavod “Konzilijum“ se razvijao i unapređivao tako da danas raspolaže sa visokokvalifikovanim i obučenim kadrom i najsavremenijom opremom za laboratorijsku dijagnostiku.

Program analiza, koji obuhvata u ovom momentu preko 1000 parametara, pokriva sve oblasti savremene medicine i omogućava da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodne za praćenje toka bolesti, postavljanje dijagnoze i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Kroz brojne međunarodne projekte, Zavod “Konzilijum“ se dokazao i u oblasti naučno-istraživačke delatnosti.

Zavod “Konzilijum“ radi pod stručnim nadzorom mr.sci Drine Topalov, specijaliste medicinske biohemije i New Zealand Registrated Medical Technologist sa 30 godina iskustva i aktivnog rada u kliničkim biohemijskim laboratorijama.

Poštovanje principa dobre laboratorijske prakse, stručno osoblje, oprema i reagensi vrhunskih svetskih proizvođača doprineli su da Zavod stekne reputaciju vodeće laboratorije i saradnju sa
eminentnim ustanovama iz državnog i privatnog sektora.

 

konzilijum

Comments are closed.