Boje - Poslovni partneri
16. децембар 2016.

CHEMCOLOR D.O.O.

Proizvodnja boja, lakova i hemikalija.  
12. децембар 2016.

HELIOS D.D.

Dekorativni premazi, autolakovi, autoreparaturni premazi, premazi za metale, premazi za drvo, boje za puteve, premazi u prahu, brodske boje i yacht program, boje za plastiku, sintetske smole, skrobovi i skrobne modifikacije.