ZASAVICA - Poslovni partneri

ZASAVICA

VINARIJA STATUS
14. септембра 2016.

 

Specijalni rezervat prirode zasavica

Na samo 80 km od Beograda prema zapadu, i 70 km od Novog Sada ka jugu, u plodnoj sremsko-mačvanskoj ravnici smešten je Specijalni reervat prirode Zasavica. Još kod isključenja sa auto puta kod Sremske Mitrovice nailazi se na table koju upućuju na rezervat. Dalje preko kružnog toka i teretnog mosta preko reke Save, do Vizantijskog centra rezerata vode bilbordi.

Rezervat Zasavica prostire se u sevettnoj Mačvi i južnoj Vojvodini, na teritoriji opštine Sremska Mitrovica i Bogatić. Rečica Zasavica predstavlja staro korito Drine i Save, ukupne dužine 33.1 km, koja je Uredbom Vlade Republike Srbije stavljeno pod zaštitu 1997 god, sa ukupnom površinom od 1825 ha. Ova Očuvana oaza prirode koju karakteriše isprepletanost poplavnih šuma, trstika i otvorenih delova obraslih ponekad i neprohodnom vegetacijom. Najveće prirodne vrednosti rezervata su biljka aldrovanda za koje je Zasavica jedino stanište u Srbiji i riba umbra za koje je Zasavica jedno od dva preostala staništa u Srbiji. Rezervat još karakteriše registrovano preko 800 vrsta biljaka, 56 vrsta dnevnih leptira, 40 vrsta vilinih konjica, 23 vrste riba, 27 vrsta vodozemaca i gmizavaca, 190 vrsta prica i 61 vrsta sisara. ;noge od zabeleženih vrsta biljaka i životinja predstavljaju vrlo retke i ugrožene vrste, koje nemaju samo nacionalni nego i međunarodni značaj. Pored aldrovande i ribe umbre Zasavica je jedna od dve lokacije gde se u Srbiju vratio evropski dabar, koji je od tridesetak primera koliko je pušteno2004 sada dostiglo sto primeraka. Kada su dabrovi u pitanju prava atrakcija je podignute brane na ušći pritoke Batar u Zasavicu, od kojih je naduža brana oko 50 m, u koju je ugrađeno 30m3 drveta. Staralac nad rezervatom je nevladina organizacija Pokret gorana Sremska Mitrovica.

Turizam se odvija u delu rezervata otvorenom u turističke svrhe, u selu Zasavica II potes Valjevac do Zasavice I, potes Šumareva ćuprija, na ukupno 7 km toka i 1 ha površine koju zauzima Vizitorski centar. Turistička ponuda rezervata Zasavica odvija se preko pojedinačnih i grupnih poseta uz sledeće sadržaje: Vožnja brodom „Umbra“ kapaciteta 60 osoba koji plovi po najlepšem delu toka Zasavice. ; individualna vožnja čamcima; pešačke ture; foto safari; aktivnosti za brdvočere i sl. Ciljna grupa na koju u rezervatu najviše računajuu i u kom su pravcu je usmerena aktivnost je tzv. školski turizam ( osnovne, srednje, više i visoke obrazovne ustanove). Posete u rezervatu su organizovane preko jednodnevnih li višednevnih poseta uz unapred pripremljen i dogovoren program aktivnosti.

Za goste koji više preferiraju šetnji kroz prirodu predviđene su čake (3km) i srednje (6 km) ture pešačenja uz Zasavicu sa usputnim programom upoznavanja flore i faune rezerata. Velika (srednja) pešačka staza polazi sa lokaliteta Šumareva Ćuprija u selu Zasavica I, potom se zemljanom stazom izlazi na zemljani put, kojim idemo oko 100 m. Silazimo sa asfaltnog puta na zemljani klski put, kojim nastavljamo dalje, put nas vodi uz Zasavicu, kroz šumu i pored zašikarenih livada i njiva do kapije pašnjaka Valjevac. Ulazimo na teren pašnjaka i jednom od greda krećemo se dalje, uz Zasavicu do Vizitorskog centra. Na početku sredini i kraju trase nalaze se velike dvojezične table koje daju informacije o vrstama biljaka, životinja i tipu staništa na tom prostoru. Takođe na svakih 100 m su postavljeni markeri za pravac staze.

Ljubiteljima fotografisanja prirode nudi se mogućnost foto-safarija. U saradnji sa turističkim organizacijama radi se na planu organizovanja i realizacije birdwatching-a.

Auto kamp u rezervatu Zasavica se nalazi na 200 m od Vizitorskog centra Valjevac u selu Zasavica II, i opremljen je savremenim telekomunikacijskim sistemima (telefon, fax, bežični internet,) kapacitet kampa je 40 mesta, svako kamp mesto ima priključak na struju i vodu. U kampu se nalaze sledeće infrastrukture: sanitarni čvor, tuševi, prostorija za pranje sudova, spoljni tuševi i mesto za pranje nogu i obuće, a neposredna blizina rezervata omogućava razne rekreativne aktivnosti.

Za ribolovce Zasavica je pravi raj, tu oni mogu da se okušaju u lovu kvalitetne ribe kao sportski ribolov uz dnevnu dozvolu a može se iznajmiti čamackojim bi se otisnuli u mirne vode Zasavice. Zasaviče vode bogate su štukom, linjakom, šaranom divljakom, karašom, babuškom i dr. vrstama ribe.

Sve dodatne informacije o poseti rezervata mogu se dobiti na tel/fa 022/214-300. Zainteresovani mogu se detaljnije informisati na web- sajt prezentaciji rezervata www.zasavica.org.rs

 

zasavica

zasavica2

Comments are closed.