FIBER VELING D.O.O. - Poslovni partneri

FIBER VELING D.O.O.

GALERIJA PALE
20. септембар 2016.
DUKAT NEKRETNINE
20. септембар 2016.

 

ŠTA SU POLIPROPILENSKA VLAKNA?

Polipropilenska vlakna su dodaci malteru ili betonu, koja svojim mikro armiranjem, sa preko 250 miliona vlakana na 1m3 smeše, poboljšavaju mehanička svojstva maltera ili betona. Vlakna su dužine 6, 12 i 18 mm, prečnika 18 m i specijalno su projektovana za upotrebu sa smešama betona ili maltera. Savitljiva su, premazana disperzijom radi bolje adhezije sa betonom, prirodne su boje, hemijski otporna, ne upijaju vodu i ne provode elektricitet. Dodaju se ugradnom betonu u količini od 0,60 – 0.91kg/m3.

TEHNIČKE PREDNOSTI

POLIPROPILENSKA VLAKNA u betonu:

 • smanjuju plastične prsline pri skupljanju i poboljšavaju kvalitet betonske površine
 • pojačavaju otpornost na penetraciju vode i hemikalija
 • povećavaju otpornost na udar i razaranje
 • povećavaju otpornost na habanje
 • povećavaju otpornost na mraz
 • povećavaju otpornost na požar

KADA SE UPOTREBLJAVAJU POLIPROPILENSKA VLAKNA?

POLIPROPILENSKA VLAKNA se koriste pri izradi svih podnih ploča, gde je potrebno izbeći ružne plastične prsline, temeljnih betonskih ploča, industrijskih podova, cementnih košuljica, prefabrikovanih betonskih elemenata, betonske galanterije, prstenastih betonskih konstrukcija, AB šipova, mostova, puteva, trotoara, rezervoara vode, u naftno-hemijskoj industriji, za morske obalske utvrde, svetionike, poljoprivredne objekte i za izradu štampanog betona. Naročito su pogodna za korišćenje u oblastima pojačane seizmičke aktivnosti.

KAKO ŠTEDIMO KORISTEĆI POLIPROPILENSKA VLAKNA?

Pored nesumnjivo boljeg kvaliteta maltera ili betona i uštede u novcu pri ukidanju konstruktivne armature (kod cementne košuljice čak 3 puta, a pri malterisanju i više), značajna je i ušteda u vremenu i obimu posla. POLIPROPILENSKA VLAKNA se mogu koristiti umesto čeličnih mreža koje se postavljaju radi sprečavanja prslina, pri čemu omogućavaju lakšu i bržu ugradnju betona.

DA LI BETON IZGLEDA DRUGAČIJE?

Beton sa POLIPROPILENSKIM VLAKNIMA ima ujednačeniju strukturu od običnog betona. Pogodnost za rad sa betonom je nepromenjena i posebno je važno izbeći dodavanje vode u bilo kom trenutku. Vlakna su izuzetne finoće i vidna su samo u fluidnom stanju betona.

DA LI ZAMENJUJU NOSEĆU ARMATURU?

POLIPROPILENSKA VLAKNA se ne mogu koristiti kao zamena za bilo koju noseću armaturu.

Preduzeće FIBER VELING d.o.o. bavi se veleprodajom polipropilenskih vlakana i mašinskim izvođenjem cementne košuljice. Pri izradi cementne košuljice, mešanje i transport smeše obavlja se pumpom za melter (miksokretom), a završno perdašenje “helikopterom”. Dnevni učinak sa jednom mašinom je 200 – 250 m2 cementne košuljice.

PREDNOSTI VLAKANA U ODNOSU NA ČELIČNU MREŽU

 • Laka ugradnja
 • Ne može se pogrešno postaviti
 • Sprečava pojavu prslina
 • Produžava trajnost betona
 • Povećava otpornost na abraziju
 • Povećava otpornost na udar
 • Povećava otpornost na mraz
 • Smanjuje propusnost
 • Ne korodira
 • Smanjuje cenu

 

fiber_veling_doo

fiber_veling_doo2

Comments are closed.