STUDEN - AGRANA D.O.O. - Poslovni partneri

STUDEN – AGRANA D.O.O.

TERMOELEKTRO D.O.O.
22. септембар 2016.
STAKLORAD D.O.O.
22. септембар 2016.

 

AGRANA-STUDEN Grupa sastoji se od deset kompanija koje su odgovorne za trgovinu, preradu i distribuciju šećera i zaslađivača u svim oblicima i formama, na tržištu regije kao i na svjetskom tržištu.

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA

STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera jedna je od tri proizvodne kompanije koje čine Agroindustrijski kompleks  STUDEN Holdinga u Brčkom, Bosna i Hercegovina, a otvaranje fabrike predstavlja završetak jednog od najvećih projekata u razvoju bosanskohercegovačke prehrambene industrije u proteklih deset godina. U martu 2008. godine STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera dobila je nagradu „Najznačajnija greenfield investicija 2007, od strane Agencije za promociju stranih investicija u BiH.

KVALITET PROIZVODA

Kapacitet proizvodnje STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera je 180.000 tona bijelog šećera koji se proizvodi iz sirovog šećera sa svjetskog tržišta. Proizvodnja šećera u STUDEN-AGRANA Rafineriji šećera odvija se prema najvišim standardima tehnologije u prehrambenoj industriji, te rafinerija radi prema međunarodno priznatim standardima kvaliteta ISO 9001:2015, IFS i Bonsucro standardom.

Proizvodnje šećera u kompaniji STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera standardizovana je i prema najvišim Coca-Cola standardima, te redovnim audit obilascima zadovoljava potrebe proizvođača najprepoznatljivijeg brenda na tržištu, Coca-Cola napitka.

AGRAGOLD ŠEĆER

STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera proizvodi i na tržište plasira proizvode pod brendovima STUDEN-AGRANA i AGRAGOLD. AGRAGOLD šećer je najprepoznatljiviji brend bijelog kristalnog šećera na bosanskohercegovačkom tržištu, te jedan od vodećih brendova u regiji.

АГРАНА-СТУДЕН Група састоји се од десет компанија које су одговорне за трговину, прераду и дистрибуцију шећера и заслађивача у свим облицима и формама, на тржишту региона као и на свјетском тржишту.

СТУДЕН-АГРАНА РАФИНЕРИЈА ШЕЋЕРА

СТУДЕН-АГРАНА Рафинерија шећера једна је од три производне компаније које чине Агроиндустријски комплекс  СТУДЕН Холдинга у Брчком, Босна и Херцеговина, а отварање фабрике представља завршетак једног од највећих пројеката у развоју босанскохерцеговачке прехрамбене индустрије у протеклих десет година. У марту 2008. године СТУДЕН-АГРАНА Рафинерија шећера добила је награду „Најзначајнија greenfield инвестиција 2007, од стране Агенције за промоцију страних инвестиција у БиХ.

КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА

Капацитет производње СТУДЕН-АГРАНА Рафинерија шећера је 180.000 тона бијелог шећера који се производи из сировог шећера са свјетског тржишта. Производња шећера у СТУДЕН-АГРАНА Рафинерији шећера одвија се према највишим стандардима технологије у прехрамбеној индустрији, те рафинерија ради према међународно признатим стандардима квалитета ISO 9001:2015, IFS i Bonsucro стандардом.

Производње шећера у компанији СТУДЕН-АГРАНА Рафинерија шећера стандардизована је и према највишим Coca-Cola стандардима, те редовним аудит обиласцима задовољава потребе произвођача најпрепознатљивијег бренда на тржишту, Coca-Cola напитка.

АГРАГОЛД ШЕЋЕР

СТУДЕН-АГРАНА Рафинерија шећера производи и на тржиште пласира производе под брендовима СТУДЕН-АГРАНА и АГРАГОЛД. АГРАГОЛД шећер је најпрепознатљивији бренд бијелог кристалног шећера на босанскохерцеговачком тржишту, те један од водећих брендова у региону.

AGRANA-STUDEN Grupa sastoji se od deset kompanija koje su odgovorne za trgovinu, preradu i distribuciju šećera i sladila u svim oblicima i formama na tržištu regije kao i na svjetskom tržištu.

STUDEN-AGRANA RAFINERIJA ŠEĆERA

STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera jedna je od tri proizvodne kompanije koje čine agroindustrijski kompleks STUDEN Holdinga u Brčkom, Bosna i Hercegovina, a otvaranje tvornice predstavlja završetak jednog od najvećih projekata u razvoju bosanskohercegovačke prehrambene industrije u proteklih deset godina. U ožujku 2008. godine STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera dobila je nagradu „Najznačajnija greenfield investicija 2007“, od strane Agencije za promociju stranih investicija u BiH.

KVALITETA PROIZVODA

Kapacitet proizvodnje STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera je 180.000 tona bijelog šećera, koji se proizvodi iz sirovog šećera sa svjetskog tržišta. Proizvodnja šećera u STUDEN-AGRANA Rafineriji šećera odvija se prema najvišim standardima tehnologije u prehrambenoj industriji, te rafinerija radi prema međunarodno priznatim standardima kvalitete ISO 9001:2015, IFS i Bonsucro standardom.

Proizvodnja šećera u kompaniji STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera standardizirana je i prema najvišim Coca-Cola standardima te redovitim audit-obilascima zadovoljava potrebe proizvođača najprepoznatljivijeg branda na tržištu, Coca-Cola napitka.

AGRAGOLD ŠEĆER

STUDEN-AGRANA Rafinerija šećera proizvodi i na tržište plasira proizvode pod brandovima STUDEN-AGRANA i AGRAGOLD. AGRAGOLD šećer je najprepoznatljiviji brand bijelog kristalnog šećera na bosanskohercegovačkom tržištu te jedan od vodećih brandova u regiji.

AGRANA-STUDEN Group consists of ten companies that are responsible for the trade, processing and distribution of sugar and sweeteners in all forms and forms, in the region and in the world market.

STUDEN-AGRANA SHAFTER REFINERY

STUDEN-AGRANA Sugar Refinery is one of three production companies that comprise the STUDEN Holding Agroindustrial Complex in Brcko, Bosnia and Herzegovina, and the opening of the factory is the completion of one of the biggest projects in the development of the BiH food industry over the past decade. In March 2008 STUDEN-AGRANA Sugar Refinery received the award “The most important greenfield investment 2007, by the Agency for the Promotion of Foreign Investments in BiH.

QUALITY OF PRODUCTS

Production capacity of STUDEN-AGRANA Sugar refinery is 180,000 tons of white sugar produced from raw sugar from the world market. Production of sugar in STUDEN-AGRANA sugar refinery is carried out according to the highest standards of technology in the food industry, and the refinery works according to internationally recognized quality standards ISO 9001:2015, IFS and Bonsucro standard.

Sugar production at STUDEN-AGRANA Sugar refinery is standardized according to the highest Coca-Cola standards, and regular inspection visits satisfy the needs of the manufacturer of the most recognizable brand in the market, Coca-Cola drink.

AGRAGOLD SUGAR

STUDEN-AGRANA Sugar refinery produces and markets products under the brands STUDEN-AGRANA and AGRAGOLD. AGRAGOLD sugar is the most recognizable brand of white crystal sugar in the Bosnian market, and one of the leading brands in the region.

Comments are closed.