BRIŽ D.O.O. - Poslovni partneri

BRIŽ D.O.O.

CONRAM D.O.O.
10. октобар 2017.
BRČKO GAS D.O.O.
11. октобар 2017.

 

Preduzeće „BRIŽ“ je osnovano 1990. godine. Naši proizvodi su prisutni na tržištu Bosne i Hercegovine skoro 20 godina. Osnovna djelatnost „Briža“ je proizvodnja prehrambenih proizvoda i usluga u oblasti prometa, kao i vanjske trgovine.

Ugled i renome koji „Briž“ danas ima stečen je zahvaljujući dugogodišnjem radu uz primjenu najnovijih naučno-tehnoloških saznanja i proizvodnji usmjerenoj ka potrebama, navikama ukusima i željama potrošača.

Razvoj proizvodnje u narednom periodu ići će u pravcu uvođenja novih proizvodnih programa koji predstavljaju određene tehnološke dopune i zaokruženje postojećih programa.

„Briž“ će nastojati da se i dalje razvija kao nosilac visokog stepena prerade i finalizacije u oblasti prehrane, s još većom orijentacijom na nove programe i kvalitetne proizvode prema zahtjevima tržišta.

DD „Briž“ se svrstava među značajnije proizvođače prehrambenih proizvoda, zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i iskustvu stečenom u proizvodnji, preradi i pakovanju vrlo široke lepeze proizvoda.

Предузеће „БРИЖ“ је основано 1990. године. Наши производи су присутни на тржишту Босне и Херцеговине скоро 20 година. Основна дјелатност „Брижа“ је производња прехрамбених производа и услуга у области промета, као и спољне трговине.

Углед и реноме који „Бриж“ данас има стечен је захваљујући дугогодишњем раду уз примјену најновијих научно-технолошких сазнања и производњи усмјереној ка потребама, навикама укусима и жељама потрошача.

Развој производње у наредном периоду ићи ће у правцу увођења нових производних програма који представљају одређене технолошке допуне и заокружење постојећих програма.

„Бриж“ ће настојати да се и даље развија као носилац високог степена прераде и финализације у области прехране, с још већом оријентацијом на нове програме и квалитетне производе према захтјевима тржишта.

ДД „Бриж“ се сврстава међу значајније произвођаче прехрамбених производа, захваљујући дугогодишњој традицији и искуству стеченом у производњи, преради и паковању врло широке лепезе производа.

Poduzeće „Briž“ osnovano je 1990. godine. Naši proizvodi prisutni su na tržištu Bosne i Hercegovine skoro 20 godina. Osnovna djelatnost „Briža“ je proizvodnja prehrambenih proizvoda i usluga u oblasti prometa, kao i vanjske trgovine.

Ugled i renome koji „Briž“ danas ima stečen je zahvaljujući dugogodišnjem radu uz primjenu najnovijih znanstveno-tehnoloških saznanja i proizvodnji usmjerenoj k potrebama, navikama ukusima i željama potrošača.

Razvoj proizvodnje u narednom razdoblju ići će u pravcu uvođenja novih proizvodnih programa, koji predstavljaju određene tehnološke dopune i zaokruženje postojećih programa.

„Briž“ će nastojati da se i dalje razvija kao nositelj visokog stupnja prerade i finalizacije u oblasti prehrane, s još većom orijentacijom na nove programe i kvalitetne proizvode prema zahtjevima tržišta.

DD „Briž“ svrstava se među značajnije proizvođače prehrambenih proizvoda zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i iskustvu stečenom u proizvodnji, preradi i pakiranju vrlo široke lepeze proizvoda.

The BRIZ company was established in 1990. Our products have been present at the BiH market for almost 20 years. The main business activity of the Briz company is food processing, distribution, and foreign trade.

Our reputation was gained over many years of successful work and use of the up to date technology, as well as our policy which is focused on needs, habits and wishes of our customers in various countries.

Our development programs anticipates introduction of new production programs which will in a way finalize the existing programs.

Briz company will continue to develop as a leader in food processing oriented towards new programs and products which will meet demands of the customers and market. Briz is one of the most important food processing companies thanks to many years of tradition and experience in food processing and packing wide range of products.

Comments are closed.