ELEKTRO UNIMONT D.D. - Poslovni partneri

ELEKTRO UNIMONT D.D.

ELEKTRODE JESENICE D.O.O.
15. децембар 2016.
ELAN INVENTA D.O.O.
15. децембар 2016.

 

Proizvodnja kontakt blokova za:

  • Razvođenje
  • Merenje
  • Upravljanje
  • Vođenje
  • Automatizaciju
  • Kompenzaciju jalove električne energije i tehnoloških procesa

Izrada svih vrsta kućišta građevinskih ormarića, komandnih pultova od inox lima i običnog lima, slobodno stojećih, za montiranje ispod ili iznad maltera.

 

elektro_unimont_dd

Comments are closed.