ISKRA D.D. - Poslovni partneri

ISKRA D.D.

ISKRA IMPULS D.O.O.
7. децембар 2016.
IRTEX
7. децембар 2016.

 
  • Energetski sektor
  • Elektrotehničke komponente
  • Efikasne instalacije
  • Saobraćaj
  • Telekomunikacije
  • Bezbednost, snabdevanje i upravljanje
  • Usluge

 

iskra_dd

Comments are closed.