Predgovor - Poslovni Partneri

Predgovor

Brčko distrikt BiH je multikulturalni grad koji ima nezavisnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Opredjeljenje Vlade Brčko distrikta BiH je da kroz kvalitetne programe privuče veliki broj stranih investitora i stvaranje takvog poslovnog okruženja kojim bi se omogućio procvat grada kroz privredni rast i rast broja zaposlenih.

Stimulativna zakonska regulativa omogućava domaćim i stranim kompanijama da ulažu u sve privredne grane i da prenose sva finansijska i druga sredstva uključujući profit i dividende. brojne poreske i neporeske olakšice, koje su zakonski zagarantovane u Brčko distriktu BiH.

Takođe, jedan o benefita koji krase našu lokalnu zajednicu su i brojne poreske i neporeske olakšice, koje su zakonski zagarantovane u Brčko distriktu BiH.

Podrška nije deklarativna, što najbolje dokazuje to što je pretočena u nekoliko važnih zakona kojima je investitorima zagarantovano ono što je utvrđeno političkim zaključcima. Kreiranjem političkog i privrednog ambijenta, koji je bio ekskluzivan u odnosu na ostatak države, zainteresovali smo desetine ozbiljnih investitora, mada je bilo i nekoliko značajnih početnih poduhvata od kojih su investitori odustali ili su, kako nas uvjeravaju, u privremenom zastoju.

Stalni cilj Brčko distrikta BiH jeste da bude partner poslovne zajednice i da postane još više prepoznatljiv kao centar uspješnih poslovnih poduhvata i saradnje domaćih i stranih privrednika i kompanija.

Brčko distrikt BiH je u potpunosti pravno sigurna i poslovno orijentisana sredina, a zakoni su u potpunosti usklađeni sa zakonima Evropske unije. Brčko distrikt je posebno geografsko područje, prostorno i prirodno određeno svojom sopstvenom administrativnom jedinicom, kulturnim elementima i privredom.

Brčko distrikt BiH među prvima je u BiH pristupio strateškom planiranju razvoja i time pokazao visok nivo konsenzusa, političke kulture, poslovnosti i odgovornog javnog djelovanja.

Mr Siniša Milić
Gradonačelnik Brčko distrikta